Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete

Az Egyesület célja: a mozgáskorlátozott emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt, személyes és közösségi érdekeik, állampolgári jogaik érvényesítése, védelme és képviselete, önálló életvitelük, rehabilitációjuk elősegítése.

Az Egyesület célja továbbá a mozgáskorlátozott személyek gondjainak, problémáinak enyhítése vagy felszámolása. További cél a mozgáskorlátozott emberek egymás közötti, illetve a társadalom minden rétegével történő kapcsolatteremtés előmozdítása.

Figyelemmel kíséri a mozgássérült emberek egészségügyi, szociális, közlekedési, oktatási, foglalkoztatási, kulturális és egyéb életfeltételeit, valamint az esélyegyenlőségükre vonatkozó állami és önkormányzati tevékenységet.

Céljai elérése érdekében az egyesület:

 • felméri a Törökbálinton élő mozgáskorlátozottak helyzetét
 • törekszik a mozgáskorlátozottak aktivitásának felkeltésére, elősegíti munkaképességük fejlesztését, nevelésüket, művelődésük ösztönzését
 • elősegíti a mozgáskorlátozottak rehabilitációját
 • segítséget nyújt a mozgáskorlátozottak egyéni és családi helyzetének javításához, jogos érdekeik érvényre juttatásához
 • figyelemmel kíséri és elősegíti a mozgáskorlátozottak társadalmi részvételét szolgáló állami, önkormányzati és társadalmi tevékenységét
 • a mozgáskorlátozottak részére anyagi támogatást és kedvezményes szolgáltatásokat, gyógyító programokat szervez
 • formálja a közvéleményt a mozgáskorlátozottak társadalmi beilleszkedésének érdekében
 • részt vesz felhatalmazás alapján az állami támogatások elosztásának munkájában, valamint az állami rehabilitációs és szociális feladatok megoldásában
 • elősegíti a mozgáskorlátozottak tájékoztatását a rájuk vonatkozó kérdésekben
 • együttműködik a mozgáskorlátozottak és rokkantak helyi, Pest megyei és országos szervezeteivel, egyesületeivel és szövetségével
 • vállalkozási tevékenységet folytathat az egyesületi célokat nem veszélyeztetve, azok megvalósításának érdekében

Elérhetőségek: Törökbálint, Flóra u. 11., tel.: 23/335-742

Klubnapok márciusban:

március 11. és 25., szerda 15.00

1. vasárnap
16.00 MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ZENÉS DÉLUTÁNJA
Szervező: Mozgáskorlátozottak Törökbálinti Egyesülete
Helyszín: MMMH