Közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. Szervezeti és személyzeti adatok

Hivatalos név: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Az intézmény neve rövidítve: MMMH
Székhely és cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83.
Központi telefonszám: 0623/890-366
Rendezvényszolgálat telefonszáma: 0623/999-250
Fax: 0623/336-043
Központi elektronikus levélcím: mmmh@torokbalint.hu
Honlap: www.mmmh.hu
Rendezvényszolgálat az intézmény nyitvatartási idejében működik.
A rendezvényszolgálat vezetőjének neve: Markovics-Tóth Rita, telefonszáma: 0623/999-281, 0623/999-250
Ügyfélfogadási rendje: kedd, csütörtök 13-16 óráig, ezen túl telefonon történő egyeztetés szerint.

2. Szervezeti felépítés
Művelődési Ház szervezeti ábra
3. Az intézmény munkatársainak neve, beosztása, elérhetősége

A szervezet vezetője: Szabó Éva, igazgató
Intézményvezető-helyettes: Bicsár Noémi, művelődésszervező

NévBeosztásTelefonszámE-mail
Papp EditIntézményvezető0623/999-205papp.edit@mmmh.hu
Bicsár Noémiintézményvezető-helyettes művelődésszervező0623/999-205bicsar.noemi@mmmh.hu
Ferecskó Alexandra
művelődésszervező0623/999-281ferecsko.alexandra@mmmh.hu
Markovics-Tóth Ritaszolgáltatás-szervező
(terem- és eszközbérletek)
0623/999-289markovics-toth.rita@mmmh.hu
Kun Ottíliarendezvényügyeletes, esküvőszervező0623/999-262kun.ottilia@mmmh.hu
Kökény Pétergazdasági ügyintéző0623/999-205kokeny.peter@mmmh.hu
Schmidtka Andrearendezvényügyeletes, grafikus0623/999-289schmidtka.andrea@mmmh.hu
Hartauer Gáborrendezvényügyeletes, grafikus0623/999-289hartauer.gabor@mmmh.hu
Kovács Zoltánnéüzemeltetésszervező 0623/890-366 kovacs.kata@mmmh.hu
Kenedi Gergelyműszaki vezető, protokoll referens0623/999-250kenedi.gergely@mmmh.hu
Strasser Györgytechnikus, berendező0623/999-289strasser.gyorgy@mmmh.hu
Gurubi Ágnesrendezvényügyeletes0623/999-250gurubi.agnes@mmmh.hu
Baski Lászlókarbantartó, berendező
Kusnyér Péterkarbantartó, berendező

II. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV:

Neve: Törökbálint Város Önkormányzata
Székhelye és címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79.
Központi telefonszáma: 0623/335-021
Telefax-száma: 0623/336-039
Elektronikus levélcíme: hivatal@torokbalint.hu
Honlap: www.torokbalint.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-17.30, kedd 8.00-12.00, 12.30-16.30, 8.00-12.00

Felügyelt költségvetési szervek: Nincsa a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárandeltségében működő, más közfeladatot ellátó szerv.

Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet. Nincs a szerv által alapított közalapítvány.

III. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat csatolmányként olvasható.

A Szervezeti és Működési Szabályzat által nem tartalmazott feladatok további részletezését az intézmény és Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának belső szabályzatai tartalmazzák:

1. Biztonsági Szabályzat
2. Béren kívüli juttatások szabályzata
3. Esélyegyenlőségi Szabályzat
4. FEUVE (Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának szabályzata)
5. Gyakornoki Szabályzat
6. Használati Szabályzat
7. Házirend
8. Infrastruktúra Használati Szabályzat
9. Iratkezelési Szabályzat
10. Közalkalmazotti Szabályzat
11. Közzétételi Szabályzat
12. Kulcskezelési Szabályzat
13. Leltárkészítési, Leltár-ellenőrzési és Selejtezési Szabályzat (Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának szabályzata)
14. Megállapodás az intézmény és Törökbálint Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről
15. Munkaköri leírások
16. Munkavédelmi Kockázatértékelés
17. Önköltség-számítási Szabályzat
18. Pénzkezelési Szabályzat
19. Rendezvényszervezési Szabályzat
20. Rendezvényszolgálati Szabályzat
21. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje
22. Számviteli Politika (Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának szabályzata)
23. Ügyrend (Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának Szabályzata)
24. Védőfelszerelés Szabályzat
25. Tűz- és katasztrófavédelmi Szabályzat

Az intézmény kiadványának címe: Bálinti Műsor
Témája: törökbálinti kulturális- és sportprogramok
Hozzáférés: az intézményben, a város közforgalmú helyszínein, törökbálinti ingatlanok postaládáiban, térítésmentesen

Az intézmény beszámolói, munkatervei, statisztikai adatai csatolmányként olvashatók.

IV. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Az intézmény éves költségvetései csatolmányként olvashatók.

Az intézményben engedélyezett foglalkoztatottak létszáma: 12,5 fő

A személyi juttatások összesített adatai és a működés eredményességének, teljesítményének adatai csatolmányként olvashatók.

CsatolmányMéret
Alapító okirat3.42 MB
Beszámoló 2011380.58 KB
Esélyegyenlőségi szabályzat170.12 KB
Házirend56.35 KB
SZMSZ 2012295.59 KB
Statisztika 201280.09 KB
Költségvetés 201269.11 KB
Munkácsy Mihály Művelődési Ház Tűzriadó Terv 2012.08.24 KB
Beszámoló 2012421.78 KB
Költségvetés 201321 KB
Statisztika 201341.11 KB
Munkaterv 2014264.34 KB
Beszámoló 2013550.21 KB
Használati Szabályzat132.5 KB
Költségvetés 201434.5 KB
Beszámoló 2014568 KB
Munkaterv 2015359 KB
Közbeszerzési értékhatárt meghaladó szerződések34.1 KB