Közzétételi lista

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1. Szervezeti és személyzeti adatok

Hivatalos név: Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Az intézmény neve rövidítve: MMMH
Székhely és cím: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 83.
Központi telefonszám: 0623/890-366
Rendezvényszolgálat telefonszáma: 0623/999-250
Fax: 0623/336-043
Központi elektronikus levélcím: mmmh@torokbalint.hu, info@mmmh.hu
Honlap: www.mmmh.hu
Rendezvényszolgálat az intézmény nyitvatartási idejében működik.
A rendezvényszolgálat vezetőjének neve: Markovics-Tóth Rita, telefonszáma: 0623/999-281, 0623/999-250
Ügyfél fogadási rendje: hétfőtől csütörtökig 8:00-14:00, ezen túl telefonon történő egyeztetés szerint.

2. Szervezeti felépítés
Művelődési Ház szervezeti ábra
3. Az intézmény munkatársainak neve, beosztása, elérhetősége

A szervezet vezetője: Papp Edit intézményvezető
Intézményvezető-helyettes: Bicsár Noémi, művelődésszervező

NévBeosztásTelefonszámE-mail
Papp EditIntézményvezető23/890-366 42-es mellékpapp.edit@mmmh.hu
Markovics-Tóth Ritaszolgáltatás-szervező
(terem- és eszközbérletek)
23/890-366 45-ös mellékmarkovics-toth.rita@mmmh.hu
Bicsár Noémiintézményvezető-helyettes művelődésszervező23/890-366 42-es mellékbicsar.noemi@mmmh.hu
Ferecskó Alexandra
művelődésszervező23/890-366 41-es mellékferecsko.alexandra@mmmh.hu
Elek Zsófia Kataügyviteli munkatárs
23/890-366 42-es mellékelek.zsofia@mmmh.hu
Kun Ottíliarendezvényügyeletes, esküvőszervező23/890-366 49-es és a 40-es mellékkun.ottilia@mmmh.hu
Kökény Pétergazdasági ügyintéző23/890-366 44-es mellékkokeny.peter@mmmh.hu
Schmidtka Andrearendezvényügyeletes, grafikus23/890-366 40-es mellékschmidtka.andrea@mmmh.hu
Hartauer Gáborrendezvényügyeletes, grafikus23/890-366 40-es mellékhartauer.gabor@mmmh.hu
Kovács Zoltánnéüzemeltetésszervező 23/890-366 46-es mellék kovacs.kata@mmmh.hu
Strasser Györgytechnikus, berendezőstrasser.gyorgy@mmmh.hu
Gurubi Ágnesrendezvényügyeletes23/890-366 40-es mellékgurubi.agnes@mmmh.hu
Baski Lászlókarbantartó, berendező
Kovács György berendező
Szilvássi Jánosberendező
Czinszki Attilaberendező

II. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV:

Neve: Törökbálint Város Önkormányzata
Székhelye és címe: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79.
Központi telefonszáma: 0623/335-021
Telefax-száma: 0623/336-039
Elektronikus levélcíme: hivatal@torokbalint.hu
Honlap: www.torokbalint.hu
Ügyfél fogadási idő: hétfő 13.00-17.30, kedd 8.00-12.00, 12.30-16.30, 8.00-12.00

Felügyelt költségvetési szervek: Nincs a a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő, más közfeladatot ellátó szerv.

Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet. Nincs a szerv által alapított közalapítvány.

III. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Az intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó Szervezeti és Működési Szabályzat, Alapító Okirat csatolmányként olvasható.

A Szervezeti és Működési Szabályzat által nem tartalmazott feladatok további részletezését az intézmény és Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának belső szabályzatai tartalmazzák:

1. Biztonsági Szabályzat
2. Béren kívüli juttatások szabályzata
3. Esélyegyenlőségi Szabályzat
4. FEUVE (Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának szabályzata)
5. Gyakornoki Szabályzat
6. Használati Szabályzat
7. Házirend
8. Infrastruktúra Használati Szabályzat
9. Iratkezelési Szabályzat
10. Közalkalmazotti Szabályzat
11. Közzétételi Szabályzat
12. Kulcskezelési Szabályzat
13. Leltárkészítési, Leltár-ellenőrzési és Selejtezési Szabályzat (Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának szabályzata)
14. Megállapodás az intézmény és Törökbálint Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről
15. Munkaköri leírások
16. Munkavédelmi Kockázatértékelés
17. Önköltség-számítási Szabályzat
18. Pénzkezelési Szabályzat
19. Rendezvényszervezési Szabályzat
20. Rendezvényszolgálati Szabályzat
21. Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje
22. Számviteli Politika (Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának szabályzata)
23. Ügyrend (Törökbálint Város Polgármesteri Hivatalának Szabályzata)
24. Védőfelszerelés Szabályzat
25. Tűz- és katasztrófavédelmi Szabályzat

Az intézmény kiadványának címe: Bálinti Műsor
Témája: törökbálinti kulturális- és sportprogramok
Hozzáférés: az intézményben, a város közforgalmú helyszínein, törökbálinti ingatlanok postaládáiban, térítésmentesen

Az intézmény beszámolói, munkatervei, statisztikai adatai csatolmányként olvashatók.

IV. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

Az intézmény éves költségvetése csatolmányként olvashatók.

Az intézményben engedélyezett foglalkoztatottak létszáma: 15 fő

A személyi juttatások összesített adatai és a működés eredményességének, teljesítményének adatai csatolmányként olvashatók.

CsatolmányMéret
Munkaterv 2017513 KB
Beszámoló 2016634 KB
Statiszika 201654 KB
Költségvetés 2017101 KB
SZMSZ 2015141 KB
Alapító okirat3MB
Tűzvédelmi Szabályzat 110 kb
Beszámoló 2018.491 kb
Munkaterv 2019.389 kb
Munkaterv 2020440 kb
Beszámoló 2019.460 kb